Digitale veiligheid vergroten

Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Hoeveel wordt er tegenwoordig geregeld via je smartphone, tablet of computer? Allemaal data, vaak persoonsgegevens, die digitaal worden opgeslagen.
Maar hoe veilig is dat? Datalekken, gehackte websites of databases, phishing en DDOS-aanvallen zijn vrijwel dagelijks in het nieuws. Cybercriminelen worden steeds slimmer in het kraken van beveiligingscodes en kunnen ongewenst bij vertrouwelijke gegevens komen. 

Hoe kun je je daartegen beschermen? 
De Provincie Drenthe en de gemeente Meppel hebben samen met een aantal partners in Noord-Nederland een project opgestart om ondernemers bewust te maken van de online kwetsbaarheid (in overeenstemming met de Nederlandse CyberSecurity agenda 2028). 
Er zijn verschillende instrumenten én een scan ontwikkeld, die we namens MKB Cyber Campus bij jou als ondernemer onder de aandacht willen brengen. 

Midden- en kleinbedrijf kwetsbaar 
Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf en startende ondernemers hebben vaak de middelen niet om te investeren in dataveiligheid, het beveiligen van IT-systemen en netwerken. Of het personeel beter op te leiden om het risico op datalekken en cybercriminaliteit te beperken. 
Als je geen maatregelen neemt is de kans reëel dat het risico jouw bedrijf treft! De gevolgen van cybercriminaliteit kunnen groot zijn. In financieel opzicht, maar ook wanneer het gaat om minder tastbare, maar wezenlijke zaken als vertrouwen en een gevoel van veiligheid. 

Je kunt je kosteloos aanmelden voor een digitale weerbaarheidsscan van jouw bedrijf. Nadat jouw bedrijf is gescand ontvang je een adviesrapport, aangevuld met praktische adviezen.

Veilig en duurzaam ondernemen 
Met het onderwerp Digitale Weerbaarheid MKB wil MKB Cyber Campus samen met hun partners de digitale weerbaarheid van MKB-bedrijven vergroten. Enerzijds omdat dit bijdraagt aan een veilig en duurzaam ondernemersklimaat voor MKB-bedrijven, anderzijds omdat deze relatief nieuwe expertise kansen biedt voor de ontwikkeling, onderzoek en innovatie. 

Van basisschool tot leerstoel 
Digitale Weerbaarheid creëert de randvoorwaarden om gericht te werken aan bewustwording over dit maatschappelijke en economische vraagstuk en tot concrete oplossingen te komen. Het brengt bedrijven, (onderwijs)instellingen en overheden bij elkaar om samen te werken aan voorlichting, nieuwe kennis en praktische, innovatieve oplossingen voor het midden- en kleinbedrijf. De MKB Cyber Campus is het kenniscentrum op het gebied van cybersafety in Noord-Nederland. Onderdeel daarvan is het opzetten en uitbouwen van een doorlopende leerlijn waarin digitale weerbaarheid centraal staat. Van basisschool tot leerstoel werken we aan bewustwording, nieuwe kennis en innovaties op het gebied van cybersafety. 

Download voor meer informatie de folder van MKB Cyber Campus