Herinrichting winkelstraten

Werkzaamheden herinrichting winkelstraten starten na de zomervakantie

Nog even en dan starten we met de herinrichting van de vijf winkelstraten in de binnenstad: de Kruisstraat, de Marktstraat, de Weiersloop, de Oudestraat en het oostelijke deel van de Gedempte Singel.


Ontwerp straten

Okra Landschapsarchitecten (dezelfde architect als van het Koopmansplein) heeft voor alle vijf winkelstraten ontwerpen gemaakt, waarin de lijn van het Koopmansplein en de Brink wordt doorgezet. Dus meer ruimte voor groen en water (en daarmee klimaat adaptief), plekken om fietsen te stallen, nieuwe verlichting, goede toegankelijkheid, ruimte voor activiteiten en meer aandacht voor verblijven en groen.


Uitvoering in handen van Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek

Inmiddels is het aanbestedingentraject doorlopen en is er een aannemer geselecteerd: Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek gaat de winkelstaten opnieuw inrichten. Het projectteam onder leiding van projectleider Gerard van der Beek heeft er zin in om met gemeente Assen in het bouwteam aan het werk te gaan. Gerard vertelt: “In de smalle winkelstraatjes is de werkruimte zeer beperkt. Dit maakt het project bijzonder en uitdagend. Voor het contact met de omgeving en het afstemmen met de winkeliers zetten we onze omgevingsmanager in.” Aannemer Dusseldorp en omgevingsmanager Wim de Lang zijn geen onbekenden voor de gemeente. Ze hebben ook de herinrichting van het Koopmansplein gerealiseerd. Wim kijkt zeer positief terug op dit mooie project: “Het contact met de diverse stakeholders verliep heel soepel. En dat was fijn, zeker omdat de coronacrisis toen ook al het nodige vergde van de lokale winkeliers en ondernemers. Door goed onderling overleg, mee te denken en de fasering slim op te zetten, hebben we de overlast tot een minimum kunnen beperken. Het voelt goed om terug te komen in Assen om met mijn werk een steentje bij te dragen aan de herinrichting van de winkelstraten.”


Planning in de maak

De komende maanden wordt in bouwteam verband het Voorlopig ontwerp uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. Ook wordt de exacte planning en fasering van de winkelstraten bepaald, waarbij gekoerst wordt op een start na de zomervakantie. Contactpersonen vanuit de gemeente zijn Robert Oldengarm (projectleider Binnenstad) en Inge Middendorp (projectsecretaris binnenstad). Vanuit Dusseldorp zijn Gerard van der Beek (projectleider), Rinke Hagens (ontwerpleider) en Wim de Lang (omgevingsmanager) betrokken bij dit project.