Tegemoetkoming schade coronavirus voor ondernemers

Hoort jouw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus? Lijdt je schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies naar en uit het buitenland? Dan kun je via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers. Meer hierover lees je via deze link