Tegemoetkoming Vaste Lasten

Hoort jouw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heb je moeite om je vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kun je via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen.


De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Je kunt de TVL-subsidie aanvragen van 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.


Voorwaarden regeling:
• Meer dan 30% omzetverlies
• Vaste lasten minimaal €4.000,- totaal in periode 1 juni tot en met 30 september 2020
• SBI-code van inschrijving KvK staat op de gepubliceerde lijst met codes
• KvK-inschrijving: ingeschreven voor 15 maart 2020
• Het is een MKB-bedrijf (minder dan 250 medewerkers)
• Fysieke vestiging in Nederland
• Eigen adres met uitzondering van codes 56.10.1 (restaurants), 56.10.2 (cafetaria/ijssalon) en 56.30 (café), hier mag privéadres gelijk zijn aan vestigingsadres


Specifieke aanvullende voorwaarden:
• Bij aanvragen van subsidie voor nevenactiviteit alleen omzet en omzetverlies over de nevenactiviteit
• Horeca-activiteit 56.10.1 en 56.10.2 verklaren dat er minimaal één horecagelegenheid wordt gehuurd, gepacht of in eigendom is


Berekening subsidie
Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%
Voor het omzetverlies wordt de normale omzet (in 2019) vergeleken met de omzet in 2020:
• Normale omzet: omzet van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019
• Verwachte omzet: schatting van omzet 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020
• Omzet: Alle inkomsten zonder BTW, voor aftrek vaste kosten en vaste lasten

Klik hier voor meer informatie en aanvragen