Vaart in Assen

Stichting Vaart in Assen is de samenwerkingsorganisatie die zich inzet voor de binnenstad van Assen.

 

Vaart in Assen is begin 2018 opgericht door vijf belangenverenigingen: MKB Retail, Koninklijke Horeca, Cultureel Hart, Gilde Bart (recreatie) en de Vereniging Vastgoedeigenaren. Het gezamenlijke doel is om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

 

Samen werken aan een krachtige binnenstad 2017-2021

In 2017 hebben we een binnenstadvisie opgesteld in een interactief proces met gemeente, ondernemers, eigenaren en culturele organisaties in de binnenstad.

 

Vaart in Assen gaat samen met alle betrokken partijen en de gemeente aan de slag om deze visie tot uitvoering te brengen.

Op 13 maart 2018 zijn er tijdens een bijeenkomst in De Nieuwe Kolk suggesties gedaan voor een krachtige binnenstad. Deze vind u terug in onderstaand document.

Via zes themalijnen zetten we ons in om:

Te werken aan een plezierige openbare ruimte met sfeer

Bereikbaarheid en parkeren (auto en fiets) optimaal te maken voor onze bezoekers

Te werken aan een gastvrije binnenstad vanuit een gezamenlijke aanpak

Te komen tot een compacte en complete binnenstad met een aantrekkelijk kernwinkelgebied

De historische en culturele kwaliteiten verder de te ontwikkelen en zichtbaar te maken met evenementen

En dat alles positief te communiceren

Uitvoering

Samen gaan we voor een bruisende binnenstad!

Om aan alle doelen te kunnen werken hebben Vaart in Assen en de gemeente een akkoord met elkaar gesloten. Vanuit een jaarlijks gezamenlijk op te stellen Werkplan worden de taken en budgetten in kaart gebracht. De gemeente pakt daarbij het publieke deel van het plan op: vormgeven openbare ruimte, veiligheid, eventuele verkeersmaatregelen, parkeren, beleid, etc.

Vaart in Assen heeft vooral de focus op ‘reuring in de stad’, werken aan gastvrijheid, het ‘plusje’ in de openbare ruimte, meedenken over het stedelijk programma en de communicatie. De eerste stap is het optuigen van een uitvoeringsteam, want er zijn natuurlijk ‘handjes’ nodig. Binnenkort meer hierover.